Gercellinos 2.0, de hipste club van Belgiƫ. Spanning, klasse en erotiek verzekerd!


Huisreglement

 1. 1. Ondergetekende(n) is/zijn bekend met het feit dat club Gercellinos een privé/privaatclub is voor zeer breeddenkende paren en alleenstaanden. Het is een club voor intermenselijke kontakten.
 2. 2. Hij/zij verklaart/verklaren te zijn toegetreden uit vrije wil en nadat hij/zij kennis had/hadden gekregen van de aard van de club.
 3. 3. We vragen onze klanten dat ze er  verzorgd uitzien met daarenboven een 'sexy-touch'. Voor onverzorgde mensen, zelfs met de gepaste uitgangskleren en/of mensen zonder "sexy-touch", is er in  club Gercellinos geen plaats. Als de voorgeschreven dresscode ook niet gerespecteerd wordt, kan/zal de toegang tot de club ontzegd worden.
 4. 4. Hij/zij ontlast club Gercellinos en haar afgevaardigde(n) van iedere verantwoordelijkheid voor zijn/haar daden en verklaart/verklaren uitdrukkelijk uitsluitend en alleen elke verantwoordelijkheid te zullen dragen.
 5. 5. Hij/zij ontslaat/ontslaan club Gercellinos en haar afgevaardigde(n) eveneens van elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade geleden op de parking of  door het optreden van derden.
 6. 6. Onwettige praktijken of handel zijn in de club ten strengste verboden.
 7. 7. Bij vaststelling van het gebruik van hallucinerende en stimulerende middelen, drugs, diefstal, (sexuele)mishandeling, verkrachting, prostitutie, het dragen van wapens, opzettelijke beschadigingen van accommodatie of andere strafbare handelingen enz … zal er zonder aarzelen beroep gedaan worden op politie/justitie. Tevens zal de betrokkene onmiddellijk uitgesloten worden.
 8. 8. Het is verboden om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie en/of haar afgevaardigde(n), foto's of videofilms te maken tijdens de openingsuren van de club.
 9. 9. Omdat zowat elk GSM-toestel over een camera beschikt, is het verplicht je GSM bij binnenkomst op te bergen in je persoonlijke locker. Voor eventuele dringende gevallen is er de mogelijkheid om je GSM achter te laten bij de balie.
 10. 10. De zaakvoerder(s) en/of zijn afgevaardigde(n) is/zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, noch voor de ontvreemding of diefstal van persoonlijke zaken.
 11. 11. De leden dienen zichzelf te bedienen van eten en drank in het restaurant en dienen eveneens hier ZELF af te ruimen.  In de discotheek wordt de drank uitsluitend  geschonken door de afgevaardigde(n) van Club Gercellinos en het terugbrengen van de (lege) glazen naar de toog gebeurd door de leden zelf.
 12. 12. Het is verboden te roken in het restaurantgedeelte, vestiaire en in de relaxruimtes. Roken is alleen toegelaten in de voorziene rookkamer. Er worden GEEN dranken meegenomen en/of genuttigd in de rookruimte/relaxruimtes.
 13. 13. De sleutel van het kleerkastje bekomt men bij het binnenkomen. Deze sleutel moet bij het verlaten van de zaak terug ingeleverd worden. Bij niet inlevering van de sleutel moet er 20(twintig) euro betaald worden door het clublid.(kosten ander slot/sleutel enz)
 14. 14. Het is de clubleden verboden om verwarming, verlichting of toestellen te behandelen, verplaatsen of zelf te bedienen.
 15. 15. Condooms worden door club Gercellinos gratis verstrekt en dit voor gebruik ervan in de Club! De leden zijn verplicht de gebruikte condooms in de daartoe voorziene pedaalemmers te deponeren.
 16. 16. Elk lid is verplicht om de hygiëne zo strikt mogelijk toe te passen.
 17. 17. Elk lid is verplicht onregelmatigheden die hij/zij zou vaststellen onmiddellijk aan de zaakvoerder(s) of zijn afgevaardigde(n) te melden om de goede orde binnen de club te vrijwaren.
 18. 18. Elk lid zal zich ervan onthouden discussies/ruzies/meningsverschillen in vriendschapsrelaties of relatietwisten binnen het clublokaal te beslechten.
 19. 19. De leden zijn ertoe gehouden strikt het openings- en sluitingsuur v/d club na te leven. 15 min voor sluitingstijd zullen zij zich terug omkleden en wordt de bar gesloten om zodoende op tijd de zaak te verlaten zodat het  sluitingsuur niet in het gedrang komt.
 20. 20. De zaakvoerder(s)en of/ zijn afgevaardigde(n) is/zijn niet aansprakelijk voor het nachtlawaai of vandalisme dat bij het verlaten van de club wordt veroorzaakt, maar wel eenieder voor zichzelf.
 21. 21. Bij het binnenkomen dient het forfaitair bedrag te worden afgerekend. Niet tevreden bezoekers worden NIET terugbetaald, ook GEEN terugbetaling v h lidgeld, welk ook de reden hiervan mag zijn!
 22. 22. De zaakvoerder(s) of zijn afgevaardigde(n) mag/mogen zonder meer personen/clubleden de toegang tot de club weigeren(gezien het privaatkarakter) en/of een ledenstop toepassen en mag/mogen zonder meer personen/clubleden uitwijzen. De toegang kan eveneens worden ontzegd aan iedereen wiens gedrag onbetamelijk is en dus storend overkomt of zou overkomen voor de andere clubleden.
 23. 23. De zaakvoerder(s) en/of zijn afgevaardigde(n) zijn vrij het reglement van de club te wijzigen of aan te passen.
 24. 24. Hij/zij gaat ermee akkoord dat er een kopie van de identiteitskaart of rijbewijs werd genomen met de bedoeling dat zijn/haar naam in het ledenbestand zal opgenomen worden.
 25. 25. De zaakvoerder(s) en/of zijn afgevaardigde(n) wil/willen aldus aan het cliënteel de garantie bieden van een ongedwongen verblijf in club Gercellinos, waar men zich “thuisvoelt”.

Komende event:

1 January, 1970

Lees meer…

Schrijf je in op onze nieuwsbrief